Edunvalvontavaltuutus

Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on viranomaisen määräämää edunvalvontaa joustavampi keino järjestää asioiden hoitaminen. Se on tulevaisuuteen varautumista. Se on järkevä keino huolehtia etukäteen sellaisista asioista, joiden huolehtiminen ei välttämättä tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi onnistu. Edunvalvontavaltuutus otetaan käyttöön vain siinä tapauksessa, jos et itse enää kykene hoitamaan asioitasi. Tällainen tilanne usein kehittyy vähitellen vuosien saatossa, mutta se voi tulla eteen myös hyvin äkillisesti esimerkiksi onnettomuuden seurauksena.

Edunvalvontavaltuutuksesta säädetään edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa. Lain 2 §:n mukaan edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa taloudellisissa asioissa, hänen henkilöään koskevissa asioissa, tai molemmissa. Valtuuttaja voi lähtökohtaisesti vapaasti määritellä valtuutuksen tuottaman edustamisvallan laajuuden. Edunvalvontavaltuutuksessa voit antaa valtuutetulle esimerkiksi luvan kiinteistön tai asunto-osakkeen myymiseen, johon muutoin tarvitsisi erikseen Digi- ja väestötietoviraston luvan. Edunvalvontavaltakirjassa on aina nimenomaisesti yksilöitävä ne asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa.

Ensisijaiseksi valtuutetuksi ja toissijaiseksi valtuutetuksi kannattaa nimetä sellaiset henkilöt, joihin todella voit luottaa. Tyypillisesti tehtäviin valitaan perheenjäseniä, mutta valtuutettujen ei kuitenkaan tarvitse olla sukulaisia. Ketään ei voi kuitenkaan vastentahtoisesti nimetä tehtävään, joten tehtävään nimetyltä tulee saada asiaan suostumus.

Varavaltuutettu nimetään sellaisen tilanteen varalta, jossa ensisijainen ja toissijainen valtuutettu on esteellinen toimimaan edunvalvontavaltuutettuna esimerkiksi sukulaisuutensa vuoksi. Tällainen esteellisyystilanne voi aktualisoitua esimerkiksi silloin, kun suvussa kulkenut arvoesine tai kesänviettopaikka myydään lapselle. Ensisijainen ja toissijainen valtuutettu voivat myös olla estyneitä toimimaan valtuutettuna jonkin tilapäisen esteen vuoksi. Varavaltuutetuksi kannattaakin siis valita henkilö suvun ulkopuolelta. 

Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoinen asiakirja, joka tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun se vahvistetaan Digi- ja väestötietovirastossa. Valtuutuksen vahvistamisen edellytyksenä on, että valtuuttaja on lääkärinlausunnon tai muun siihen rinnastettavan luotettavan selvityksen mukaan kykenemätön huolehtimaan asioistaan. Ensisijainen valtuutettu tekee tässä tilanteessa hakemuksen Digi- ja väestötietovirastolle.

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, joka kannattaa laatia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, olitpa minkä ikäinen tahansa. Tällöin voit ennakolta vähentää byrokratiaa ja joustavoittaa asioidesi hoitamista. Meiltä saat edunvalvontavaltuutuksen nopealla aikataululla ja edullisesti. Hinnasto on nähtävillä nettisivuillamme!

Kirjoitti 12.7.2021

Oikeusnotaari Antti Ali-Sisto