Oletko joutunut rikoksen uhriksi?

Jos epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, niin asiasta kannattaa tehdä rikosilmoitus mahdollisimman pian. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Helpoimmin rikosilmoituksen voit tehdä poliisin verkkosivuilla osoitteessa https://asiointi.poliisi.fi tai saapumalla henkilökohtaisesti minkä tahansa paikkakunnan poliisiasemalle. Sellaisissa tapauksissa, jotka vaativat poliisin välittömiä toimia (kiireelliset tapaukset) rikosilmoituksen voit tehdä myös puhelimitse. Voit antaa rikosilmoituksen myös asianajajan laadittavaksi. Hakeudu myös ensi tilassa lääkärin vastaanotolle, mikäli rikoksesta on aiheutunut sinulle fyysisiä vammoja. Mikäli kysymyksessä on seksuaalirikos, älä vaihda vaatteita tai peseydy ennen lääkärin vastaanotolle menoa.

Mikäli poliisi rikosilmoituksen johdosta katsoo, että asiassa on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, toimittaa tämä asiassa esitutkinnan. Esitutkinnan tarkoitus on selvittää mitä asiassa on tapahtunut, ketkä ovat jutun asianosaiset, onko asiassa todistajia ja mitä vahinkoa epäilty rikos on aiheuttanut. Kun esitutkinta on valmis, poliisi toimittaa asian syyttäjälle syyteharkintaan. Syyteharkinnassa syyttäjä ratkaisee sen, nostaako hän epäillystä rikoksesta syytteen vai ei. Mikäli syyttäjä päättää nostaa syytteen, hän laatii haastehakemuksen, jossa hän kuvaa mitä rikosta syyte koskee.

Mikäli sinulla on oikeusturvavakuutus voit saada oikeudenkäyntikulut korvattavaksi vakuutuksesta. Seksuaalirikosten, vakavien väkivaltarikosten (myös perheväkivalta) sekä tiettyjen vapauteen kohdistuvien rikosten uhreiksi (esim. ihmiskauppa) joutuneet henkilöt voivat saada tuloistaan riippumatta myös ilmaisen oikeudellisen avustajan ja tukihenkilön valtion oikeusavun kautta. Muissa rikosasioissa maksuttoman oikeusavun saaminen on riippuvainen uhrin tuloista: pieni- ja keskituloisen henkilön avustaminen voidaan kustantaa joko osin tai kokonaan valtion varoista. Asianajaja selvittää oikeutesi oikeusapuun ja hakee sitä tarvittaessa puolestasi.

Jotta oikeutesi ja etusi tulee rikoksen uhrina asianmukaisesti otetuksi huomioon, kannattaa asiassa kääntyä asianajajan puoleen. Rikoksen esitutkinta ja oikeuskäsittely tulee toteuttaa siten, että uhri saa niissä asiallisen kohtelun ja ammattitaitoisen avun lisäksi myös kaiken tarvitsemansa henkisen tuen. Asianajaja ryhtyy kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, joita uhrin intressit vaativat. Hän myös selvittää oikeutesi valtion oikeusapuun ja tekee oikeusapuhakemuksen ja tarvittaessa oikeusturvailmoituksen puolestasi.

Kirjoitti 11.8.2021

Oikeusnotaari Antti Ali-Sisto