Isyyden vahvistaminen ja kumoaminen, avioehto ja avioero Kempele, Raahe ja Oulu

Avustamme asianosaisia isyyden vahvistamiseen ja kumoamiseen liittyvissä tuomioistuinasioissa sekä avioero-ositukseen liittyvissä asioissa ammattitaidolla.

Asiantuntevaa lakiapua perheasioissa

Isyyden vahvistaminen ja kumoaminen

Lapsi, jonka osalta isyyttä ei ole äidin avioliiton perusteella todettu eikä Digi- ja väestötietoviraston (ent. maistraatti) tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu, voi vaatia isyyden vahvistamista nostamalla kanteen isäksi otaksumaansa miestä vastaan. Jos mies on kuollut, kanne nostetaan miehen oikeudenomistajia vastaan.

Isyyden kumoamista koskevan kanteen saa käräjäoikeudessa nostaa lapsi, äiti tai mies, jonka isyys on avioliiton perusteella todettu tai Digi- ja väestötietoviraston (ent. maistraatti) päätöksellä vahvistettu. Isyyden kumoamista koskevan kanteen saa tietyin rajoituksin nostaa myös se, joka katsoo em. miehen asemesta olevansa lapsen isä. Kanne nostetaan niitä henkilöitä vastaan, joilla olisi myös samassa asiassa kanneoikeus.

Asiat tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lapsella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Avioero-ositus

Kun avioero on vireillä tuomioistuimessa voi kumpi tahansa puolisoista vaatia omaisuuden ositusta toimitettavaksi. Puolisoiden ei siis tarvitse odottaa harkinta-ajan umpeen kulumista tai lopullista tuomiota avioerosta. Osituksen tarkoituksena on purkaa aviopuolisoiden väliset varallisuussuhteet.

Avioero-osituksessa puolisoiden omaisuus jaetaan pääsääntöisesti puolittamisperiaatteen mukaan, joka tarkoittaa sitä, että puolisoiden kaikki avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan tasan puoliksi puolisoiden kesken. On kuitenkin muistettava, että tämä on vain pääsääntö ja puolisoiden välisin sopimuksin osapuolet voivat lähtökohtaisesti sopia omaisuuden jakamisesta täysin vapaasti.

Muissa tapauksissa puolittamisperiaatteesta poikkeaminen voi olla perusteltua esimerkiksi tehdyn avioehtosopimuksen nojalla. Poikkeaminen on mahdollista myös siinä tilanteessa, että puolittamisperiaatteen noudattaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Tässä tilanteessa ositusta voidaan sovitella.

Hinnat

Avioehto

220 €

Ositussopimus (avioero)

alk. 800 €

Oikeudenkäynnit ja muut asiat

223,20 € /h

Muissa perheasioissa sinua auttaa:

Manna Sipilä

Hanna-Maaria Okkonen

Asianajaja, koulutettu lapsen edunvalvoja, uhrin sensitiivisen kohtaamisen osaaja

040 5090 580 manna@lexuleaborg.fi