Lakipalvelut Kempeleessä, Raahessa ja Oulussa

Tarjoamme yksityishenkilöille luotettavaa ja vaivatonta lakipalvelua kaikenlaisten oikeudellisten kysymysten parissa.

Perintöasiat

Toimitamme perunkirjoitukset ja sopimukseen perustuvat perinnönjaot sekä laadimme testamentit ammattitaidolla. Avustamme myös asianosaisia riitaisissa pesänjakoprosesseissa. Lisäksi meillä on pesänjakajan tehtäviin vaadittava perehtyneisyys.

Huoltajuuskiistat

Avustamme huoltajuuskiistoissa eli lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvissä asioissa ammattitaidolla.

Huostaanottoasiat

Avustamme asianosaista esimerkiksi kiireelliseen sijoitukseen, huostaanottoon ja sijaishuoltoon sekä sijaishuollon rajoitustoimenpiteisiin liittyvissä asioissa.

Muut perheasiat

Avustamme asianosaisia isyyden vahvistamiseen ja kumoamiseen liittyvissä tuomioistuinasioissa sekä avioero-ositukseen liittyvissä asioissa ammattitaidolla.

Rikosasiat

Avustamme rikosasioissa sekä uhria että epäiltyä Oulussa ja sen lähikunnissa.