Perukirja, perunkirjoitus, perinnönjako ja testamentti Kempele, Raahe ja Oulu

Toimitamme perunkirjoitukset ja sopimukseen perustuvat perinnönjaot sekä laadimme testamentit ammattitaidolla. Avustamme myös asianosaisia riitaisissa pesänjakoprosesseissa. Lisäksi meillä on pesänjakajan tehtäviin vaadittava perehtyneisyys.

Asiantuntevaa lakiapua perintöasioissa

Perukirja ja perunkirjoitus

Perintökaari määrittelee tarkoin, miten perunkirjoitus ja perinnönjako on toimitettava. Perukirja on laadittava ja perunkirjoitus toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Mikäli perunkirjoitusta ei ehdittäisi perustellusta syystä toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta voi Verohallinto myöntää hakemuksesta perunkirjoitukselle lisäaikaa.

Verohallinto määrää perintöverot perukirjan perusteella. Sen vuoksi on tärkeää, että perukirjassa on mainittu kaikki oleellinen tieto ja että omaisuus on myös oikein arvostettu. Vainajan velat eivät pääsääntöisesti periydy, mutta kuolinpesän osakkaat voivat joutua vastaamaan vainajan veloista esimerkiksi silloin, kun perunkirjoitus on laiminlyöty, sitä ei toimiteta säädetyssä ajassa tai sitä varten on annettu vääriä tietoja.

Perunkirjoitukseenkin liittyy monia oikeudellisesti pulmallisia seikkoja, kuten lesken asemaan ja oikeuksiin, mahdollisiin testamentin tiedoksiantoihin sekä ennakkoperintöihin liittyviä seikkoja, joita koskevat tiedot on ilmoitettava perunkirjoituksessa. Tämän vuoksi perukirjan laatiminen ja perunkirjoituksen toimittaminen on syytä antaa lakimiehen tehtäväksi.

Perinnönjako

Pesän selvittämisen jälkeen jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Mikäli vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus.

Osakkaat saavat sopia perinnönjaosta haluamallaan tavalla. Mikäli kuitenkin joku osakkaista on vajaavaltainen tai edunvalvoja muutoin edustaa häntä perinnönjaossa on perinnönjaolle haettava lupa Digi- ja väestötietovirastosta. Perinnönjaosta on aina laadittava jakokirja. Kaikkien osakkaiden täytyy allekirjoittaa jakokirja ja se täytyy kahden esteettömän todistajan todistaa oikeaksi.

Mikäli osakkaat eivät pääsisi perinnönjaosta yhteisymmärrykseen tulee perinnönjaon toimittamiseksi hakea pesänjakaja käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus määrää hakemuksesta sopivan henkilön pesänjakajaksi.

Testamentti

Testamentti on yksi yleisimmistä yksityisten henkilöiden laatimista asiakirjoista. Se on samalla yksi tiukimmin säännellyistä asiakirjoista. Sen vuoksi se on myös asiakirja, joka aiheuttaa monissa tilanteissa haastavia oikeusprosesseja. Testamentti kannattaa aina laatia yhdessä lakimiehen kanssa, jotta erilaisilta tulkintatilanteilta vältytään mahdollisimman kattavasti. Testamentista kannattaa lukea lisää sitä koskevasta blogisarjastamme täältä.

Hinnat

Testamentti

450 €

Perukirja

alk. 550 €

Perinnönjakosopimus

alk. 700 €

Pesänselvittäjän ja- jakajan tehtävät

248 € /h

Oikeudenkäynnit ja muut asiat

223,20 € /h

Perintöasioissa sinua auttaa:

Manna Sipilä

Hanna-Maaria Okkonen

Asianajaja, koulutettu lapsen edunvalvoja, uhrin sensitiivisen kohtaamisen osaaja

040 5090 580 manna@lexuleaborg.fi