Huoltajuuskiistat – lapsen huolto, tapaamisoikeus sekä elatusapu Kempele, Raahe, Oulu ja Kuusamo

Avustamme huoltajuuskiistoissa eli lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvissä asioissa ammattitaidolla.

Asiantuntevaa lakiapua huoltajuuskiistoissa

Vanhempien erotessa vanhemmat voivat ajautua huoltajuuskiistaan, jossa ratkaistavina asioina on lasten huoltajuus, asuminen ja tapaamisoikeus sekä elatusapu.

Parhaassa tapauksessa vanhemmat kykenevät sopimaan lasten asioista yhteisymmärryksessä keskenään. Tällöin sopimukset huollosta, asumisesta (lähivanhempi/etävanhempi), tapaamisoikeudesta ja elatusavusta tehdään lastenvalvojan luona. Aina yhteistä näkemystä asioiden ratkaisemisesta ei kuitenkaan löydy ja tällöin on tärkeää ottaa avukseen asiantunteva lakimies.

Tuomioistuimessa ratkaistaan lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvät riitaiset asiat. Lapsiasioissa vaihtoehtona oikeudenkäynnille on lapsiasiainsovittelu eli follo, jonka tarkoituksena on löytää asiassa sovinnollinen ratkaisu yhdessä vanhempien, avustajien, sovittelijan ja asiantuntija-avustajan kanssa. Tämä follo-sovittelu on prosessina huomattavasti nopeampi, kevyempi ja edullisempi verrattuna perinteiseen oikeudenkäyntiin.

Sovittelussa saavutetaan myös asiantuntijoiden avustuksella hyvin usein molempia vanhempia tyydyttävä ratkaisu, kun taas oikeudenkäynnissä asetelma on lähtökohtaisesti sellainen, että toinen vanhemmista ”voittaa” ja toinen ”häviää”.

Hinnat

Oikeudenkäynnit ja muut asiat

223,20 € /h

Huoltajuuskiistoissa sinua auttaa:

Manna Sipilä

Hanna-Maaria Okkonen

Asianajaja, koulutettu lapsen edunvalvoja, uhrin sensitiivisen kohtaamisen osaaja

040 5090 580 manna@lexuleaborg.fi