Yleinen tiedonantovelvollisuus

Yhteystiedot:
Asianajotoimisto Lex Uleåborg Ky
Pekurintie 2, 90450 Kempele
toimisto@lexuleaborg.fi
p. 029 703 10110

Asianajotoimisto Lex Uleåborg Ky on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Y-tunnus: 2655507-1
Alv-tunniste: FI26555071

Asianajajamme on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon ja ”asianajaja”-ammattinimikkeet on annettu Suomessa.
Asianajajia valvova viranomainen:
Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B 16)
00101 Helsinki
info@asianajajaliitto.fi
+358 9 6866 120

Asianajotoimisto Lex Uleåborg Ky:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvastuuvakuutus.
Vakuutuksen antajan yhteystiedot:
Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
00017 Fennia
Helsinki
p. 010 5031