Rikosasiat Kempele, Raahe ja Oulu

Avustamme asianosaisia rikosprosessissa ammattitaidolla.

Asiantuntevaa lakiapua rikosasioissa

Rikoksen uhrilla ja rikoksesta epäillyllä on oikeus käyttää avustajaa apunaan koko rikosprosessin ajan esitutkinnasta oikeudenkäyntiin.

Avustamme rikosasioissa sekä uhria että epäiltyä/syytettyä Oulussa, Kempeleessä ja Raahessa. Olemme tukenasi koko prosessin ajan ja varmistamme, että etusi ja oikeutesi tulevat prosessissa asianmukaisesti huomioon otetuiksi.

Asianajajan käyttäminen rikosasioissa jo esitutkintavaiheessa on perusteltua. Asianajaja esimerkiksi varmistaa epäillyn osalta, että poliisikuulusteluissa kuulustelumenetelmät ovat lainmukaisia ja että epäilty ei päädy myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen.

Rikosprosessi etenee poliisin suorittaman esitutkinnan jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan. Esitutkinnan päätyttyä on osapuolilla vielä mahdollisuus antaa asiassa loppulausunnot taikka vaatia lisätutkintaa. Jos syyttäjä tämän jälkeen katsoo että syytekynnys ylittyy, toimittaa hän haastehakemuksen käräjäoikeuteen.

Oikeudenkäynnissä avustajan tehtävänä on käyttää päämiehensä puhevaltaa vastaamalla suullisesti rikoksesta syytetyn puolesta syytteisiin tai esittämällä rikoksen uhrin puolesta rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimus. Oikeudenkäynnissä vaatimukset ja vastaukset annetaan suullisesti. Tuomioistuimen päätökseen tyytymättömällä on oikeus hakea siihen muutosta hovioikeudelta.

Rikosasioissa syytetyllä ja rikoksen uhrilla on mahdollisuus saada valtion oikeusapua. Syytetylle voidaan joissakin vakavammissa rikosasioissa myös määrätä puolustaja. Rikoksen uhrin avustamiseen taas voidaan usein käyttää kotivakuutukseen sisältyvää oikeusturvavakuutusta.

Hinnat

Oikeudenkäynnit ja muut asiat

223,20 € /h

Rikosasioissa sinua auttaa:

Manna Sipilä

Hanna-Maaria Okkonen

Asianajaja, koulutettu lapsen edunvalvoja, uhrin sensitiivisen kohtaamisen osaaja

040 5090 580 manna@lexuleaborg.fi