Isyyden vahvistaminen ja perintöoikeus

Isyyslaki muuttui vuoden 2016 alussa. Uusi isyyslaki toi helpotuksia erityisesti avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden tunnustamiseen sekä isyyden selvittämiseen. Äiti ei voi enää vastustaa lapsen isyyden selvittämistä. Tällä edistetään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Uusi laki on kokonaisuudessaan vahvistanut lapsen ja isän oikeuksia.

Erityisen tärkeä muutos laissa tapahtui ennen 1.10.1976 syntyneiden lasten osalta. Aikaisemman lain aikana oli voimassa ns. viiden vuoden määräaika, jonka mukaan lapsen olisi pitänyt nostaa isyyden vahvistamista koskeva kanne viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 30.9.1981. Uusi laki palautti avioliiton ulkopuolella ennen 1.10.1976 syntyneiden kanneoikeuden isyyden vahvistamiseksi ja 5 vuoden määräaika poistui. 5 vuoden määräajan katsottiin olevan perustuslain vastainen.

Vaikutus perintöoikeuteen

Uuden isyyslain lähtökohtana on, että kanneoikeuden perusteella vahvistettuun perhesuhteeseen liittyvä perintöoikeus on sama kuin muillakin perillisillä. Tätä oikeutta on kuitenkin rajattu siten, että perintöoikeutta ei ole siinä tilanteessa, jos perittävä henkilö on kuollut ennen 31.1.2012. Tämän säännöksen tarkoituksena on rajoittaa lain taannehtivia vaikutuksia jo toimitettuihin perinnönjakoihin.

Lapsella on yllä mainitusta rajoitussäännöksestä huolimatta kuitenkin aina oikeus perintöön, jos perittävän omaisuus on mennyt valtiolle sen vuoksi, että perittävä on kuollut ilman tiedossa olevia perillisiä. Lapsella on myös oikeus perintöön siinä tilanteessa, jos perintöoikeuden menetystä olisi pidettävä kohtuuttomana avioliiton ulkopuolella syntyneiden sisarusten yhdenvertaisen kohtelun tai muun siihen verrattavan, kantajasta riippumattoman erityisen painavan syyn perusteella.

Perillinen, joka ei ole ollut osapuolena toimitetussa perinnönjaossa, voi vaatia perinnönjaon oikaisua. Sitä koskeva vaatimus on kuitenkin tehtävä viimeistään 10 vuoden kuluessa perittävän kuolemasta.

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kaipaat apua isyyden vahvistamiseen liittyvissä asioissa!

Kirjoitti 18.3.2020

Asianajaja Hanna-Maaria Okkonen