2. Onko sinulla alaikäisiä lapsia?

Mikäli perinnönjättäjällä on alaikäisiä lapsia, on hyvä tiedostaa, että maistraatti valvoo tällöin ositusta ja perinnönjakoa. Usein tällaisissa tilanteissa on järkevää testamentata omaisuutta enemmän avio- tai avopuolisolle.

Alaikäiselle lapselle on ensinnäkin määrättävä edunvalvoja valvomaan hänen etuaan ja oikeuttaan osituksessa ja perinnönjaossa, koska jäljelle jäänyt vanhempi on osituksessa ja perinnönjaossa esteellinen.

Toiseksi, maistraatista täytyy pyytää lupa ositusta ja perinnönjakoa varten. Myös esimerkiksi asunnon myyntiä varten tarvitaan maistraatin lupa. Tällaiset tilanteiden syntyminen on mahdollista estää testamentilla.

Kirjoitti 19.7.2019

Asianajaja Hanna-Maaria Okkonen

Katso blogisarjaan kuuluvat kirjoitukset täältä:

5 syytä laatia testamentti

1. Oletko avio- tai avoliitossa?

3. Oletko eronnut lastesi toisesta vanhemmasta tai elätkö uusperheessä?

4. Oletko naimaton eikä sinulla ole lapsia?

5. Avioehto on eri asia kuin testamentti