Yksityishenkilön velkajärjestely

Avustamme yksityishenkilöitä velkajärjestelyhakemusten laatimisessa.

Asiantuntevaa lakiapua velkajärjestelyhakemuksiin

Yksityishenkilö voi hakeutua velkajärjestelyyn, mikäli hän ei maksukyvyttömyytensä vuoksi selviä veloistaan. Maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä tulee olla maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi pääasiassa ilman velallisen omaa syytä. Velkajärjestelyyn ei siten pääsääntöisesti pääse, jos velkaantuminen on tapahtunut ns. kevytkenkäisesti. On tosin huomattava, että painavista syistä velkajärjestely voidaan myöntää edellä mainitusta esteestä huolimatta.

Velkajärjestelyhakemus tehdään käräjäoikeudelle, joka päättää onko asiassa edellytyksiä aloittaa velkajärjestely. Jos velkajärjestelylle on lain mukaiset edellytykset käräjäoikeus määrää asiaan ulkopuolisen selvittäjän, joka laatii velalliselle maksuohjelman. Maksuohjelman pituus on yleensä 3-5 vuotta ja sen jälkeen jäljelle jääneet velat velallinen saa anteeksi. Yleensä ylivelkaantuneiden henkilöiden kohdalla isoimpana ongelmana on se, ettei velanmaksulle näy loppua. Kun velkamäärä on suuri pelkkiin koron lyhennyksiin menee merkittävä osuus ja itse lainan pääoma ei välttämättä lyhene isoillakaan lyhennyserillä. Velkajärjestelyn avulla velanmaksulle saadaan ajallinen loppupiste, mikä antaa usein velalliselle motivaation jatkaa taistelua ohjelman loppuun saakka.

Ota yhteyttä niin selvitämme mahdollisuutesi päästä velkajärjestelyyn. Hoidamme puolestasi velkajärjestelyn hakemisen tuomioistuimelta ja tarvittaessa myös maksuohjelman muutoshakemuksen. Velkajärjestelyhakemuksen laatimiseen on mahdollista saada joissakin tapauksissa maksutonta valtion oikeusapua.

Hinnat

Velkajärjestelyhakemuksen laatiminen

alk. 800 €

Velkajärjestelyissä sinua auttaa:

Jussi Ylönen

Jussi Ylönen

OTM, lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

029 703 10113 jussi@lexuleaborg.fi