Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Hoidamme riita-asioita alusta loppuun asti asiantuntevasti ja asiakaslähtöisesti.

 

Oikeudenkäynnit ovat lakimiestemme ydinosaamisaluetta

Oikeudenkäynneissä lakimiehen käyttäminen on usein välttämätöntä. Lain mukaan oikeudenkäyntiavustajana voi olla asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Henkilö voi kylläkin ajaa omaa asiaansa ilman lakimiestä, mutta oikeudenkäyntisääntöjen monimutkaisuudesta johtuen riski oikeudenmenetyksille on suuri.

Riita-asioissa oikeudenkäynnit ovat lainkäytön kannalta keskeisessä asemassa, mutta usein on niin, että asiakkaan etuna on riitelyn sijaan asiasta sopiminen. Asianajajan velvollisuutena on selvittää sovinnon edellytykset aina ennen oikeudenkäyntiä, ja asia voidaan myös saattaa molempien osapuolten suostumuksella tuomioistuinsovitteluun. Menestyksekäs riidanratkaisu onkin usein tarpeettoman riitelyn välttämistä. Toimistomme lakimiehet hoitavat mm. seuraavia riita-asioita:

  • Asunto- ja kiinteistökauppariidat
  • Sopimus- ja vahingonkorvausasiat
  • Työ- ja virkasuhderiidat
  • Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrariidat ja häädöt
  • Velkomusasiat
  • Irtaimen kauppaan liittyvät riidat
  • Ulosottovalitukset ja täytäntöönpanoriidat
  • Asunto-osakeyhtiöihin liittyvät riidat

Useimpiin riita-asioihin on mahdollista käyttää kotivakuutukseen sisältyvää oikeusturvavakuutusta. Vakuutusyhtiöt ovat nykyisin rajoittaneet oikeusturvavakuutuksen käyttöä monin eri tavoin, joten ennen toimeksiannon solmimista on syytä selvittää vakuutuksen kattavuus.

Hinnat

Hinnat sisältävät alv 24%.

Oikeudenkäynnit ja muut asiat

alk. 110 € /h

Tuntihinta määräytyy asian vaativuuden mukaan.

Riita-asioissa ja oikeudenkäynneissä sinua auttaa:

Jussi Ylönen

Jussi Ylönen

OTM, lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

029 703 10113 jussi@lexuleaborg.fi